Προτιμήστε την online υποβολή της παραγγελίας σας:
  • Επειδή το site μας σας δίνει εύκολη πρόσβαση σε όλα μας τα διαθέσιμα προϊόντα, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες.
  • Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε ώρα ή ημέρα σας εξυπηρετεί.
  • Μπορείτε να αφιερώσετε όσο χρόνο θέλετε προκειμένου να βεβαιωθείτε για την παραγγελία σας, πριν την υποβάλετε.
  • Λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση (emails) σχετικά με την κατάσταση της παραγγελίας σας, καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της.
Προσοχή: Οι ολοκληρωμένες παραγγελίες εξυπηρετούνται με προτεραιότητα χρονικής σειράς την επόμενη εργάσιμη ημέρα, και όχι νωρίτερα. Π.χ. αν υποβάλετε την παραγγελία σας online Σάββατο απόγευμα, αυτή θα εξυπηρετηθεί τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή.