Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, αυτή καταχωρείται στο σύστημα μας και σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ενημέρωσης, μέσω email (χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση που μας έχετε δώσει, άρα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή). Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, λαμβάνετε επίσης μηνύματα στο email σας σχετικά με την κατάσταση της.