Η εξόφληση της online παραγγελίας σας ακουλουθεί τους όρους της τρέχουσας συμφωνίας με την εταιρία μας, οι οποίοι διέπουν όλες τις μεταξύ μας συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αρμόδιο πωλητή.