Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για το σφάλμα το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να δρομολογηθεί η αντικατάσταση του προϊόντος. Δεδομένης της ευπαθούς φύσης ορισμένων προϊόντων μας (π.χ. δρεπτά άνθη) το επιθυμητό είναι να μας ενημερώσετε άμεσα, κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας.