Πολιτική απορρήτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

H Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του ζητήματος της διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται είτε μέσω του ιστότοπου «www.paradiseplants.gr» (εφεξής Ιστότοπος) είτε από άλλες πηγές, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «Κανονισμός GDPR») και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από την Εταιρία, είτε μέσω του Ιστότοπου «www.paradiseplants.gr» είτε από άλλες πηγές και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στο Κορωπί Αττικής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για ποιους λόγους

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται στο βαθμό που επιβάλλεται από διατάξεις της νομοθεσίας και είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών της, δηλαδή το εμπόριο φυτών, ανθέων και συναφών ειδών. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να καταρτισθεί η σύμβαση πώλησης που επιθυμείτε να συνάψετε με την Εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν καταρχήν το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμό σας, τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας, την διεύθυνση της εμπορικής σας δραστηριότητας (άλλως, τη διεύθυνση κατοικίας), το επάγγελμά σας, τον ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, fax και e-mail). Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τη σύμβαση πωλήσεως που επιθυμείτε να συνάψετε με την Εταιρεία, καθόσον είτε επιβάλλονται από διατάξεις τις φορολογικής νομοθεσίας, είτε είναι απαραίτητα για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντί σας.

Για όσα στοιχεία ή πληροφορίες δεν απαιτούνται από το νόμο ούτε είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντί σας, σας ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία τους. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, γίνεται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας προσφέρει και στην προσπάθειά της να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητά τους και να ικανοποιεί τις προσωπικές ανάγκες σας που είναι διαφορετικές για κάθε πελάτη.

Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας αποθηκεύονται μέχρι την πίστωση του οφειλόμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Μετά την εξόφληση του ποσού, όλα τα στοιχεία που αφορούν την πιστωτική κάρτα σας διαγράφονται.

Η Εταιρεία βιντεοσκοπεί τους χώρους στους οποίους αυτό επιτρέπεται νομοθετικά, για την αποτροπή αδικημάτων σε βάρος προσώπων και αγαθών, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της εικόνας σας, σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η σχετική νομοθεσία περί βιντεοσκόπησης χώρων για λόγους ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, τους κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να κατοχυρώσει ή να υπερασπισθεί τις έννομες αξιώσεις της, να προστατεύσει τα δικά της νόμιμα συμφέροντα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού GDPR.

Δήλωση Συγκατάθεσης για Επαγγελματίες

Με τη συμπλήρωση της φόρμας "Δήλωση Συγκατάθεσης για Επαγγελματίες" συμφωνείτε και δίνετε την συγκατάθεσή σας (που μπορώ να ανακαλέσετε οποτεδήποτε), ώστε τα κατωτέρω δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «PARADISE PLANTS» για την εκπλήρωση των συμβατικών και των νόμιμων υποχρεώσεων της, να χρησιμοποιηθούν και με σκοπό την ενημέρωσή σας – είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με την αποστολή μηνυμάτων, επιστολών και newsletters - για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις προσφορές της και γενικότερα για την υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών της.

Τα δεδομένα σας για τα οποία δίνετε την συγκατάθεσή σας να επεξεργάζεται η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό είναι τα ακόλουθα:

  1. Δεδομένα ταυτοποίησης
    (Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.)
  2. Δεδομένα επικοινωνίας
    (Διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό / κινητό, fax και e-mail) και
  3. Δεδομένα που αφορούν πληρωμές
    (Δηλαδή τιμολόγια / αποδείξεις και αντίστοιχα αποκόμματα πιστωτικών / χρεωστικών καρτών)

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο καιρό

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με έντυπα ή με αυτοματοποιημένα μέσα, με εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα προσωπικά δεδομένα σας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτής της χρονικής περιόδου, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που οι νομοθετικές διατάξεις είτε επιτρέπουν, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, είτε επιβάλλουν, ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων, του χρονικού περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την περιήγηση στον Ιστότοπο / πολιτική cookies

Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες του, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία του στο Διαδίκτυο (π.χ. διεύθυνση IP), καθώς και στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies τα οποία αποτελούν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από μια ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα δεδομένα, τα οποία αφορούν τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο, τη χρονική διάρκεια παραμονής τους και τα τμήματα του Ιστότοπου στα οποία γίνεται η επίσκεψη, για τη λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του. Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, μπορείτε να απορρίψετε την χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο allaboutcookies.org.

Τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο είναι απενεργοποιημένα.
Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί "Αποδοχή Cookies".

 

Συνδέσεις (links) με άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπος της Εταιρείας δεν περιέχει συνδέσεις (links) προς άλλους ιστότοπους (ιστότοποι τρίτων).

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία, κατάλληλα, ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον Κανονισμό GDPR οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Η Εταιρεία τηρεί τα έντυπα σε χώρο με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας Η/Υ για την προστασία των ηλεκτρονικά καταχωρημένων προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι αυτά καταχωρημένα, να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, από παράνομη ή παράτυπη χρήση τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και από κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι υπάλληλοι της Εταιρείας, που πρέπει να τα επεξεργαστούν για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από την Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της (π.χ. φοροτεχνικοί, συνεργάτες ΙΤ). Τα τρίτα μέρη λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, με τους οποίους είναι πλήρως συμμορφωμένοι.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε παραλήπτες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προς την οποία η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει το προσωπικά δεδομένα σας σε οποιαδήποτε αρμόδια Αστυνομική, Εισαγγελική και Δικαστική Αρχή, εφόσον της υποβληθεί σχετικό αίτημα ή της δοθεί σχετική εντολή.

Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Μεταξύ άλλων, μπορείτε: να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ή μη των προσωπικών δεδομένων σας, να ελέγξετε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, να ζητήσετε αντίγραφό τους και να απαιτήσετε τυχόν διορθώσεις τους, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους, καθώς και να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ (οι οποίες περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας). Μπορείτε επίσης, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να υποβάλλετε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αν τις θεωρείτε εσφαλμένες ή αναιτιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη Διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω, προκειμένου να υποβάλετε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνη με τις εντολές και τις αποφάσεις που εκδίδουν κάθε φορά οι αρμόδιοι θεσμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως σας συμβουλεύουμε να την διαβάζετε τακτικά, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές του περιεχομένου της.